18 augusti 2008

Idag är det nästan färdiggrävt där den gamla delen av huset ska stå. Grävning under tillbygget är kvar men det får väntas med tills dräneringsgrus har körts ner till den del av källarplattan som är färdiggrävd.


Ett stort hål.


Bara lite kvar.


Tillbaka