23 september 2008

Sista arbetet med att jämna till marken under källarplattan.


Grävt ner avloppsrör för avlopp i källargolvet.


Tillbaka