11 oktober 2008

Fått ut all makadam till plattan och plattat till med padda.


Efter mycket pust och stön.


Köra padda för att platta till och göra underlaget hårt.


Här kommer dräneringsvattnet ut och ska så småningom ledas bort till en stenkista.


Tillbaka