21 oktober 2008

Lagt klart kantelementen och påbörjat den övriga cellplasten.


Klar med kantelementen.


Lagt ut den hårdare cellplasten som ska vara under murstockarna och nu är det mörkt och dags att gå hem.


Tillbaka