2 november 2008

Fortsatt armering av plattan.


Kantbalken är nästan färdig.


Här håller jag på att lägga ut extra armering där den ena murstocken ska stå.

Tillbaka