28 mars 2009

Efter en lång vintervila har marken äntligen tinat så mycket att det gått att komma igång med arbetet igen. I år blir det grundläggning för hela slanten.


En del har hänt under vintern också. Jag har bland annat fått el fram till tomten.


Sten som skall användas som fyll under grundmuren.


Längs den norra gaveln har en del av fyllstenen redan kommit på plats. Armeringjärnen sticker upp där plintarna skall gjutas.


Vid södra gaveln har jag tidigare förberett för gjutning av två plintar. Den tredje saknas och väntar på att diket för avlopp och vatten skall fyllas igen.


Här grävs för elkabel till platsen där elskåpet skall stå...


...och här har jag påbörjat kabeldike för elkabel till huset från elskåpet. Tyvärr hann jag inte färdig förrän grävmaskinen pajade och nu väntar vi på reservdel.


Tillbaka