6 september 2009

Fortsatt grundläggning. Stora stenar lagda på framsidan.


Över halva framsidan lagd med stora stenar.


Det är tacksamt med stora välhuggna/spräckta stenar. Då går det framåt fort


Södra gaveln förbered för stengrund.


Tillbaka