1 november 2009

Avformning och återfyllning har stått på schemat.


Första balken avformad. Ser alldeles utmärkt ut.


Även den stora balken ser ut att ha blivit bra.


Jag har börjat återfylla på husets baksida också.


Skönt att bli av med jordhögarna och få lite bättre ytor att gå på.


Det kommer behövas många lastbilar morän extra för att fylla upp tillräckligt runt om.



Tillbaka