15 maj 2010

Fogning av grundmuren med kalkbruk.


Här blandas kalkbruk.


Sydvästra och södra väggen har fogats.


Insidan som inte görs lika noga.Tillbaka