30 maj 2010

Fogningen av grundmuren är nästan klar.
Tegelstöd för mittbalken som är av limträ.
Nyfogat i väntan på efterbearbetning då bruket satt sig.


Nymurat stöd i leca för den bärande mittväggen och där en av järnbalkarna ska ligga.Tillbaka