19 juni 2010

Montering av limträbalk.


I södra delen använder jag en limträbalk som mittbalk.


Figursågning för att passa in balken så långt in som möjligt på stödet.



Tillbaka