9 juli 2010

Fortsatt med syllar på gamla husdelen igen...


En bit på den norra delen av huset på plats.


Arbetsplatsen.


Tillbaka