28 juli 2010

Timring..


Halvsulningar. Vid mellanknutarna på var sida om entrén har flera stockar varit skadade på utsidan. Skadorna har orsakats av ett gammalt verandatak som läkt ner på väggen.


Halvsulad stock klar för uppläggning.


Lagning pågår.


Splintved = dåligt, kärnved = bra :-)


Drevning med lindrev mellan stockarna... det var ingen som ville plocka mossa...


Dymlingarna skalas något för att stockarna skall gå lite lättare att lägga upp.


En fönstergåt på plats.Tillbaka