13 augusti 2010

Mellanbjälklaget över det gamla huset är klart och över tillbygget är det påbörjat.


Många stora bjälkar.


Tätt med bjälkar över storstugan. Jag har försökt följa den gamla placeringen av bjälkarna eftersom jag skall återanvända golv och tak och vill att spikhålen skall passa. Dock har jag i över storstugan lagt en extra bjälke mellan varja bjälke eftersom cc-avståndet var för stort på det gamla.


Bärande mellanvägg i tillbygget.


Påbörjat bjälklag över tillbygget. Det blir många jack att såga och hugga.Tillbaka