3 oktober 2010

Åsar och gavelspetsar.


Båda sidoåsarna på plats.

Mittåsen är upplagd vid sidan i väntan på att gavelspetsarna skall bli klara.


Inpassning.


Södra gavelspetsen innifrån.


Södra gavelspetsen utifrån.


Mittåsen på gång


Endast norra delen av mittåsen kvar i väntan på att sista gavelspetsen skall timras färdigt.


Tillbaka