10 oktober 2010

Uppsättning av högben.


Idag har vi monterat upp de gamla högbenen.


De sitter dock alldeles för glest och skall kompletteras med ett nytt mellan varje gammalt.


Takfotsdekorationerna sticker ut i tillbygget.


Justeringar upp och ner för att få en jämn yta att spika råspont på.Tillbaka