21 november 2010

Montering av tasktolar.


Två takstolar på plats.

Nummer tre i väntan på resning. Det fungerade bra att resa dem med spelet och sen hålla dem balanserade med rep medans de flyttades till rätt position i sidled.


Säkring med rep.Tillbaka