14 maj 2011

I helgen har jag besök av Stina som hjälper till att komma igång med regling inför isolering och brädfodring. Jag börjar med norrgaveln för där har jag gamla fönster till både uppe och nere. Både på fram och baksida ska det nytillverkas fönster till nedervåningen. Under våren har en del förberedelsearbeten pågått som att såga till material för dropplist mm.


Norra gaveln har fått några reglar. Den längst ner är lite högre för att få plats med både dropplist och kunna spika brädorna i den. Den är också i stort sett helt av rödkärna.


Regling kring fönster för att dels kunna flytta ut fönstren till fasadliv och dels kunna fästa dropplister och foder.


Stina reglar..Tillbaka