19 juli 2011

Uppsättning av brädfodring.


huset börjat bli rött.


Försöker få det så tätt som möjligt mellan dropplist och brädorna. Är dock svårt om dropplisten inte är helt horisontell.Tillbaka