2 augusti 2011

Brädfodring, målning och regling.


Brädfording klar!.


Vindsfönster isatt.


Påbörjad regling på södra gaveln.Tillbaka