26 november 2011

Fortsatt brädfodring på framsidan och infiltrationsanläggning.

Här ska det infiltreras så småningom.Tillbaka