16 juli 2012

Påbörjar formbygge för skorstensfundament av betongpelare och betongplatta.
Använt telefonkameran så bilderna är lite sämre kvalité än vanligt.


Här ska bjälkarna tas bort för att ge plats åt skorstens- och spisfundament.


Hål.


Armering och formning för betongpelare.


Snart redo för betong.Tillbaka