22 september 2012

Murning av skorstenar fortsätter.


Sandhögar utanför huset. Den vänstra med mursand och den högra med putssand.


Stora muverket växer fram.

Invigning av "köket". Lånar ut lite matplats till grävfirman som gräver ner bredband i byn.


Stora skorstenen når nu till vindsbjälklaget.


Även den norra murverket är påbörjat men där blir det inga rökkanaler förrän vid mellanbjälklaget.


Avväxlingar av vindsbjälklaget.


Tillbaka